Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ในกระบวนการของงานออกแบบก่อสร้างมีบุคคล 3 ฝ่ายหลักๆ ที่ต้องทำงานเชื่อมโยงสอดประสานกัน คือ “สถาปนิก, วิศวกร, และผู้รับเหมา” ถ้าต้องมีการแก้ไข หรือมีอะไรที่ผิดพลาด ก็ต้องแก้ไขกันหมดทั้งขบวนการ ทำให้เสียเวลาและมีโอกาสผิดพลาดได้มาก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในวงการออกแบบก่อสร้างได้พัฒนามาถึงขึ้นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถที่จะทำงานไปพร้อมๆ กัน โดยอาศัยระบบ  BIM (Building Information Modeling) เข้ามาช่วย

Read more

หลายคนที่อยากจะใช้ BIM ก็คงมีคำถามตัวเองเหมือนกันว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะ? ซึ่งการจะเริ่มอะไรสักอย่างก็ต้องยอมรับผลของการเปลี่ยนแปลงด้วย ขั้นเเรกต้องเปิดใจก่อนคะซึ่งได้เเชร์เทคนิคสำหรับการใช้ BIM ให้ประสบผลสำเร็จ ไปแล้วในคอลัมน์ก่อนหน้านี้ สำหรับคอลัมน์นี้ก็ขอเเบ่งปันแนวคิดที่คิดว่าจะสามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นใช้ BIM เราควรเริ่มทำความรู้จัก BIM จากตรงไหน? ก่อนอื่นต้องศึกษาและทำความเข้าใจคอนเซ็ปต์พื้นฐาน รวมทั้งคำศัพท์ที่ใช้กันในกระบวนการของ BIM เสียก่อน ตลอดจนไตร่ตรองถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับพิจารณางานในปัจจุบันของคุณเพื่อหาวิธีจัดการข้อมูล และหากระบวนการที่จะสามารถทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคนิคดิจิตอลเข้ามาช่วยในกรณีที่จะต้องมีการลงทุนในเรื่องของซอฟต์แวร์

Read more

Menu