Menu

ArchiFM ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบ HR หรือ Human Resource คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใน ArchiFM เป็นโมดูลหนึ่งของข้อมูลรายชื่อของผู้เกี่ยวข้องในสายงานต่างๆ รวมไปถึงรายชื่อของพนักงานภายในแต่ละองค์กร ซึ่งทาง Admin สามารถตั้งเงื่อนไข กำหนดรายละเอียดสิทธิ์การใช้งานได้อย่างอิสระ รายชื่อผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงการใช้งานแต่ละโมดูลเข้าด้วยกัน ซึ่งประโยชน์ของการมีระบบรายชื่อในโมดูล Area

Read more

จัดการระบบ Warehouse Stock ด้วย ArchiFM Stock Warehouse ของ ArchiFM จะเป็นโมดูลสำหรับสร้างสต๊อกอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์สำหรับเบิกใช้ในงาน Maintenance ทั้งงาน Breakdown Maintenance และ Preventive Maintenance

Read more

เครื่องมือในการจัดการ วางแผน ในการซ่อมแซมบำรุง  สำหรับฟังก์ชั่นการวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้านั้นสามารถกำหนดวางแผนรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำ เช่น การซ่อมบำรุง รีโนเวท ปรับปรุง ทำความสะอาดพื้นที่ การตรวจเช็คลิฟท์ประจำปี ตารางการทำความสะอาด ตารางปิดเครื่องจักรต่างๆ เพื่อตรวจสอบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการกำหนดงบประมาณ การวิเคราะห์ว่าวันและเวลาไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินการซ่อมบำรุง การแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าถึงแผนการบำรุงรักษา และยังช่วยให้สามารถติดตามลำดับการดำเนินการทั้งหมดได้จากระบบเดียวกันว่ากิจกรรมใดอยู่ในขั้นตอนใด กิจกรรมไหนทับซ้อนกัน และสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

Read more

  การบริหารพื้นที่อาคารต่อยอด BIM Model ช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อแต่ละโครงการได้มีการอนุมัติ การก่อสร้าง เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วางแผน จนก่อสร้างอาคารสักอาคารหนึ่งให้สำเร็จแล้ว โดยประมาณอาจใช้เวลา 2-3 ปี แต่กระบวนการต่อมาคือ เมื่อส่งมอบอาคารให้กับฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อนำอาคารมาบริหารจัดการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนานเป็น 10 ปี หรือจนกว่าจะถึงเวลาของการปรับปรุง

Read more

โดยปกติอาคารสำนักงานส่วนใหญ่จะมีสินทรัพย์ต่างๆ หลายประเภท ภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือล้วนแต่มีข้อมูลเอกสารที่จำเป็น เช่น คู่มือการใช้งาน ใบเสร็จ ใบรับประกัน ที่อาจจะถูกจัดเก็บโดยแต่ละแผนกที่ดูแลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชิ้นนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีปัญหาที่ตามมา กรณีเช่นเมื่อต้องการการดูข้อมูลแล้วเอกสารไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ไหน หรือแย่ที่สุดคือการสูญหาย เอกสารสำคัญสิ่งเหล่านี้ ถ้าเรามีระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดปัญที่จะเกิดขึ้นได้ ระบบการจัดการ Asset Management ของ ArchiFM

Read more

ArchiFM ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลอาคารแบบครบวงจร ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการทรัพยการในด้านพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงจัดการด้านซ่อมบำรุงช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้า จัดการ Workflow ลำดับขั้นตอนการอนุมัติงานซ่อม ระบบใบงาน และระบบเงื่อนไขการซ่อมบำรุงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.applicadthai.com/archifm/ มารู้จักกับ ArchiFM.net กันเถอะ ArchiFM.net จัดการผู้เช่าอย่างมืออาชีพด้วยฟังก์ชัน

Read more

  ArchiFM ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) มีฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักในการจัดการอาคาร ซึ่งในการทำงานในชีวิตประจำวัน คงเป็นการเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับอุปกรณ์ หรือทรัพยการในหน่วยงาน โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานซ่อมบำรุงเข้าไปดูแล แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ระบบ ArchiFM สามารถเข้ามาช่วยในด้านการจัดการระบบซ่อมบำรุงได้ ทั้งแบบการซ่อมปัญหาที่เกิดขึ้น (Breakdown) หรือการวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้า (Plan / Preventive

Read more

  ArchiFM.net เป็นระบบการจัดการทรัพยากรอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี BIM ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ไปจนถึงการจัดการในระยะยาว ทำให้ในแง่ของการบริหารงานอาคารนั้นมีประสิทธิภาพมากขี้น และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลและบริหารลงด้วยอานิสงค์จากข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ArchiFM.net นั้นทำงานร่วมกับ ArchiCAD และสร้างฐานข้อมูล FM (Facility Management) ขึ้นมาจากข้อมูลการออกแบบ BIM นอกเหนือจากข้อมูลด้าน CAD

Read more

การบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management หรือที่รู้จักกันในตัวย่อว่า FM) ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ สำหรับการจัดการอาคาร โรงงาน หรือพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือสร้างใหม่ก็ตาม ซึ่งเป็นการบริหารในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง โรงงาน ในเรื่องของคุณภาพ ความเหมาะสม และระบบต่างๆ ภายในตัวอาคารให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพการใช้สอย และยังรวมไปถึงการจัดการบุคลากร ผู้ใช้งานที่อยู่ในอาคารและที่ขาดไม่ได้ก็คือ

Read more

Menu