Chat with us, powered by LiveChat

Menu

สำหรับระบบการเขียนงานที่ได้ทั้งระบบ 2D และ 3D แล้ว การจัดการเรื่องความสำคัญของวัสดุจะมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งเพราะนั่นหมายถึงปริมาณพื้นที่ และปริมาตรของวัสดุส่วนนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวยังช่วยให้กระบวนการเขียนแบบมีข้อผิดพลาดที่น้อยลง และแก้ปัญหาในการทำ Detail ตามจุดต่างๆ ของอาคารได้อีกด้วย         ในการกำหนดความสำคัญของวัสดุ ArchiCAD ตั้งแต่เวอร์ชั่น 17 ขึ้นไปได้มีการกำหนดรูปแบบของการจัดการวัสดุแบบใหม่ที่เรียกว่า

Read more

Menu