Menu

เมนูสำหรับผู้ใช้งาน CAD ที่มีเครื่องมือช่วยในการทำงานให้เร็วขึ้น โดย VDO นี้จะมาแนะนำหน้าต่าง AppliCAD Menu และสาธิตการใช้งานคำสั่งพิเศษ ซึ่งมีคำสั่งให้ทำงานได้ง่ายขึ้น มาดูกันว่ามีคำสั่งอะไรบ้าง คำสั่งช่วยถอดปริมาณ BOM แบบมาเป็นตารางได้รวดเร็ว คำสั่งหาความยาวรวมของวัตถุ เพี่ยงคลิ้กเดียว คำสังช่วยเขียนเสากริด ตาราง ตารางอัตโนมัติ คำสั่งช่วยเขียนเสา

Read more

Menu