Chat with us, powered by LiveChat

Menu

              หลายคนที่อยากจะใช้ BIM ก็คงมีคำถามตัวเองเหมือนกันว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะ? ซึ่งการจะเริ่มอะไรสักอย่างก็ต้องยอมรับผลของการเปลี่ยนแปลงด้วย ขั้นเเรกต้องเปิดใจก่อนคะซึ่งได้เเชร์เทคนิคสำหรับการใช้ BIM ให้ประสบผลสำเร็จ ไปแล้วในคอลัมน์ก่อนหน้านี้สำหรับคอลัมน์นี้ก็ขอเเบ่งปันแนวคิดที่คิดว่าจะสามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นใช้ BIM เราควรเริ่มทำความรู้จัก BIM จากตรงไหน? ก่อนอื่นต้องศึกษาและทำความเข้าใจคอนเซ็ปต์พื้นฐาน รวมทั้งคำศัพท์ที่ใช้กันในกระบวนการของ BIM เสียก่อน ตลอดจนไตร่ตรองถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับพิจารณางานในปัจจุบันของคุณเพื่อหาวิธีจัดการข้อมูล และหากระบวนการที่จะสามารถทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคนิคดิจิตอลเข้ามาช่วยในกรณีที่จะต้องมีการลงทุนในเรื่องของซอฟต์แวร์

Read more

Menu