3D Priner

รวมกันเฉพาะกิจเนรมิตขาเทียมน้องหมา

Article - 3DPrinter Mi, Article - 3DScanner, Article - SolidWorks, Article Mi, Articles

เนรมิตขาเทียมช่วยน้องหมา บางครั้งชีวิตก็เลือกไม่ได้ ไม่ว่าจะกับคนหรือสัตว์ ถึงแม้โชคดีเกิดมาร่างกายค