My logo

6 แนวคิดเตรียมรับมือเป็นวิศวกรนักออกแบบ การผลิตในยุค Digital Disruption เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบกระบวนการผลิตเข้าสู่การผลิตยุคใหม่ การผลิตในยุค Digital Disruption โดยการเริ่มนำเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการเดิม ซึ่งเป็นไปตามกลไกลการเปลี่ยนแปลงจากยุคสู่ยุค แน่นอนว่าเราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่า ทุกๆ สิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายอย่าง ยกตัวอย่าง เช่น สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราจะสังเกตว่าเมื่อเวลาผ่านไป หากเราไม่ได้ไปสถานที่คุ้นเคยจะรู้สึกว่าดูแปลกผิดตาไป เพราะเกิดสิ่งก่อสร้าง สิ่งใหม่เกิดขึ้นมา ซึ่งผู้เขียนจะขอหยิบยกคำพูด หรือ วลี ที่คุ้นหู อย่างเช่น วันเวลาไม่เคยรอใคร, วันเวลาไม่เคยไหลย้อนกลับ เมื่อฟังดูประโยคเหล่านี้อาจจะรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้แปลกใจ แต่สิ่งเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ที่ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่า ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อเราจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งหนึ่งที่เราเองในฐานะที่ดำเนินสายอาชีพนักออกแบบ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบทางด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ หรือทางด้านสายการผลิต ซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นต้นน้ำแห่งสายธารการผลิต เราจะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันในยุคปัจจุบัน

Read more

GstarCAD 2020 อัพคำสั่ง 3D Improvement ช่วยทำ Presentation ได้หลายมุมมอง ปัจจุบันความทันสมัยของเทคโนโลยีการออกแบบเกือบจะทุกๆ ด้าน มีการนำภาพ 3D มาใช้ในการ Presentation กันมากขึ้นเพื่อให้เห็นถึงรูปทรงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง การเขียนแบบออกแบบชิ้นงาน Model ต่างๆ เป็นสื่อที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ และความถูกต้องแม่นยำของการออกแบบ ในที่นี้ผมจะมาพูดถึงคำสั่ง 3D Improvement ใน GstarCAD 2020 ว่ามีประโยชน์อย่างไรในงาน 3D การเขียนแบบในโปรแกรม GstarCAD 2020 ในเวอร์ชั่นนี้มีการพัฒนารูปแบบของฟังก์ชั่น 3D ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานในรูปแบบ 3D ไม่ว่าจะเป็นมุมมอง [...]

ประโยชน์ : ช่วยแปลงไฟล์จากวัตถุ 3 มิติ เป็น 2 มิติ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ในการเขียนแบบ Shop Drawing เพื่อบอกขนาดมุมองต่างๆ เช่น ด้าน Top, Front, Side, Isometric View ช่วยให้ลดความยุ่งยากในการเขียนแบบ สนใจทดลองใช้ซอฟต์แวร์ GstarCAD ฟรี : ดาวน์โหลด  

ลักษณะทั่วไปของโครงการ อาคารที่ถูกออกแบบเป็น Community Mall เพื่อให้เป็น Landmark ของพื้นที่และเป็นศูนย์การค้าที่เป็นที่น่าจดจำของผู้ที่มาเยือน โครงการนี้เดิมทีมีผู้ออกแบบและก่อสร้างไปในส่วนโครงสร้างแล้ว แต่การก่อสร้างได้หยุดลงในช่วงระยะเวลานึง หลังจากนั้นทางเจ้าของโครงการได้กลับมาดำเนินการต่อสร้างต่อ โดยต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบของอาคาร เพื่อให้มีความทันสมัยและโดดเด่น และสอดคล้องกับการเปิด AEC ดังนั้นจึงมีอาการออกแบบรูปลักษณ์อาคารใหม่ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างเดิมที่ได้ทำการสร้างไปแล้ว หลังจากการเข้าสำรวจพื้นที่แล้ว จึงเริ่มออกแบบด้วยโปรแกรม ArchiCAD โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดการใช้โปรแกรมในการออกแบบ ทางสถาปนิกผู้ออกแบบเริ่มต้นงานออกแบบนี้จากโปรแกรม ArchiCAD ตั้งแต่ช่วงแรกเลยโดยใช้คำสั่ง Fill เพื่อคำนวณ พื้นที่และให้คำสั่งพื้นฐานเพื่อสร้าง 3D Model เลย ข้อดีของการใช้โปรแกรม ArchiCAD ในการออกแบบ ออกแบบ คิดและคำนวณพื้นที่ได้รวดเร็วพร้อมการแก้ไขแบบที่ง่ายขึ้น ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานลง การทำ Construction Document ทำได้ง่ายและใช้เวลาน้อยลงจากระบบเดิม ใช้ระบบ

Read more

การเขียนแบบส่วนใหญ่งานจะจบออกมาเป็นแบบงานผลิต แต่ยังมีอีกส่วนที่ใช้สำหรับงานนำเสนอ ซึ่งปกติแล้วงานนำเสนอนี้จะเป็นหน้าที่สำหรับ โปรแกรม Present ต่างๆ หรือไม่ก็โปรแกรม 3D ระดับสูงไปเลย แต่จริงๆ แล้ว GstarCAD เอง ก็มีคำสั่งช่วยในการนำเสนอให้วัตถุแสดงผลภาพออกมาให้สมจริงเหมือนกัน มาดูกันเลยดีกว่าว่าใช้งานยังไง 1.เปิดไฟล์งาน 3D ที่ต้องการจะนำเสนอ แล้วเลือกคำสั่งที่เมนู View > Visual Styles > Realistic   2.เลือกคำสั่ง View > 3D Views > SW Isometric (สามารถเลือกเป็น Isometric รูปแบบใดก็ได้)   3.เมื่อเลือกตามข้อ 1

Read more

  1. Bi-direction เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีในซอฟต์แวร์จำพวก Plant Design เป็นการทำงานที่มีการ Update ข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างตัว P&ID กับ 3D Model เมื่อข้อมูลของฝั่ง P&ID มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีการแจ้งไปยังฝั่ง 3D Model ว่ามีการแก้ไขข้อมูล และในทางเดียวกันเมื่อข้อมูลของฝั่ง 3D Model มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีการแจ้งไปยังฝั่ง P&ID ว่ามีการแก้ไขข้อมูลด้วยเช่นกัน ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์อย่างมาก เพราะเราไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลระหว่างตัว P&ID กับตัว 3D Model 2. Steel Structure  ซอฟต์แวร์ SolidPlant  มีเครื่องมือสำหรับเขียนงาน

Read more

ปัจจุบันเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย เพราะด้วยประโยชน์ของ BIM ที่ช่วยให้การออกแบบสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้หลายขั้นตอน เช่น การขึ้น 3D Model, ฉายภาพเป็น 2D, ภาพตัด และอื่นๆ ซึ่งต่างจากการเขียน CAD ธรรมดา เราจะเห็นได้เพียงมุมมองด้านแปลนเท่านั้น หากแต่ต้องการเห็นมุมมองด้านอื่นๆ ต้องทำการเขียนขึ้นมาใหม่ซึ่งจะทำให้เกิดการเสียเวลา และขนาดที่ได้อาจไม่ตรงกันกับหน้าแปลน ส่วนในการใส่ค่าระดับของอุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้ง ก็จะต้องใส่ค่าเอง ซึ่งก็จะไม่รู้ว่าจะโดนหรือชนกับผนัง เสา และอุปกรณ์ตัวอื่นๆ หรือไม่ เพราะไม่สามารถเห็นภาพในมุมมองของ 3Dได้ ทั้งนี้ CADEWA เป็น Software BIM ที่ช่วยในการออกแบบและเคลียร์ปัญหางานระบบ

Read more

ผมเองในความรับผิดชอบส่วนงานของ 3D Printer ก็ได้เกาะติดกับวิวัฒนาการของมันมาตลอดครับ ผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการก็จะทราบดีครับว่า แนวทางการพัฒนา 3D Printer ในแต่ละยุคนั้นก็แตกต่างกันไป แรกๆ ก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆ เรียกได้ว่ายุคแรกที่เราเรียก 3D Printer ว่า Rapid Prototyping Machine นั้น แทบไม่มีใครรู้จักเลยที่เดียว ราคาเครื่องแพงหูตูบ ใช้เฉพาะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ แต่ในวันนี้ 3D Printer มีราคาถูกลง และผู้ที่พัฒนาในแต่ละค่ายฝันว่าซักวัน 3D Printer จะอยู่ในบ้านทุกหลังกันเลยที่เดียว ต้องใช้คำว่าฝันเลยละครับเพราะว่าสิ่งที่จินตนาการกันอยู่ เช่น “เมื่อใดแปรงสีฟันหมดอายุ เราก็แค่เอา 3D Model ที่ Download จาก Website

Read more

ทุกวันนี้เราออกแบบเป็น 3D Model และผลิตชิ้นงานโดย 3D Model เป็นไฟล์อ้างอิง เช่น RP และ CAM แต่ทำไมยังจำเป็นต้องใช้ 2D Drawing อีกหรือ? MDB เป็นการรวมจุดเด่น ระหว่าง 3D Model และ 2D Drawing มาเป็นไฟล์รูปแบบ 3D อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีข้อมูลการผลิตแนบมาด้วย จะทำให้ลดการใช้ 2D Drawing ที่ยากต่อการเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิ์ภาพการสื่อสารผ่านในและนอกองค์กร       MBD ไม่ใช่อะไรใหม่ จริงๆแล้วกำเนิดมานานมากกว่า 20 ปีแล้ว แต่ไม่ได้มีการนำมาใช้อย่างจริงจัง ก่อนหน้านี้หลายคนคงรู้จักมาตรฐานให้ขนาดบน

Read more

ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าค่านิยมอย่างหนึ่งที่มาแรงบนโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้ ที่ไม่ว่าใครต่อใครที่มีตัวตนอยู่บน “Social Network” อย่าง Facebook, Instagram, Twitter เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นต้องทำกันนั้นก็คือ การ “Sharing” หรือการแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลอื่นบนโลกออนไลน์ได้รับรู้ ซึ่งส่วนตัวผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกแบ่งปันมาได้อย่างรวดเร็วกว่าสื่ออื่น และข้อมูลการแบ่งปันบางอย่างยังสามารถนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คลิปการกระทำผิดของคนร้ายปล้นชิงทรัพย์ เมื่อถูกแชร์ออกไปบนโลกออนไลน์แล้วก็นำไปสู่การขยายผลจนสามารถจับกุมคนร้ายได้ เป็นต้น เอาล่ะครับ…ที่เกริ่นนำมาทั้งหมดก็เพื่อจะให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพและข้อดีของการแบ่งปันกันบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนาความรู้ของมนุษย์ได้อย่างก้าวกระโดด ทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าบนโลกของ 3D Printer เขามีการแบ่งปันกันอย่างไรบ้าง วันนี้ผมเอา 5 Website ชั้นนำที่นำเอาไฟล์ 3D Model สำหรับ ปริ้นด้วยเครื่อง 3D Printer ลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง เริ่มจากเว็ปแรกอย่าง “Thingiverse.com” เป็นเว็ปที่กลุ่มผู้ใช้งาน 3D Printer

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้