WHERE INNOVATION BEGINS

3D Model

6 แนวคิดเตรียมรับมือ การออกแบบและการผลิตในยุค Digital Disruption

Article Mi, Articles

6 แนวคิดเตรียมรับมือเป็นวิศวกรนักออกแบบ การผลิตในยุค Digital Disruption เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบกระบวนการผลิตเข้าสู่การผลิตยุคใหม่ การผลิตในยุค Digital … Read more

Customers Success-Ci, Success - ArchiCAD

ลักษณะทั่วไปของโครงการ อาคารที่ถูกออกแบบเป็น Community Mall เพื่อให้เป็น Landmark ของพื้นที่และเป็นศูนย์การค้าที่เป็นที่น่าจดจำของผู้ที่มาเยือน โครงการนี้เดิมทีมีผู้ออกแบบและก่อสร้างไปในส่วนโครงสร้างแล้ว … Read more

Tips & Tricks – GstarCAD Mi

การเขียนแบบส่วนใหญ่งานจะจบออกมาเป็นแบบงานผลิต แต่ยังมีอีกส่วนที่ใช้สำหรับงานนำเสนอ ซึ่งปกติแล้วงานนำเสนอนี้จะเป็นหน้าที่สำหรับ โปรแกรม Present ต่างๆ หรือไม่ก็โปรแกรม 3D … Read more

People Talks

ผมเองในความรับผิดชอบส่วนงานของ 3D Printer ก็ได้เกาะติดกับวิวัฒนาการของมันมาตลอดครับ ผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการก็จะทราบดีครับว่า แนวทางการพัฒนา 3D Printer … Read more

Article - 3DPrinter Mi, Articles

ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าค่านิยมอย่างหนึ่งที่มาแรงบนโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้ ที่ไม่ว่าใครต่อใครที่มีตัวตนอยู่บน “Social Network” อย่าง Facebook, Instagram, Twitter … Read more