Menu

นายอิสระ อัคราพิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ขวา) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พรมฮวบ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด (ซ้าย) ต้อนรับ คณะนักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read more

Menu