Chat with us, powered by LiveChat

สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงาน หรืออาคารขนาดใหญ่นั้น จะต้องมีการเขียนแบบ เพื่อแสดงรายละเอียดการวางอุปกรณ์ตู้ควบคุม, ระบบแสงสว่าง และการเดินรางของสายไฟฟ้าเพื่อเสนอเจ้าของ Project นั้น โดยโปรแกรมเสริมสำหรับ AutoCAD นี้ มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทำงานได้สะดวกเพราะมีเครื่องมือช่วย ในการเขียนระบบรางของสายไฟฟ้า ได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกับสัญลักษณ์ของตู้ควบคุมที่มีให้เลือกหลายขนาด และยังสามารถใส่สายไฟฟ้าลงไปบนรางได้ พร้อมถอดปริมาณอุปกรณ์ไฟฟ้า ความยาวของสายไฟได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ หลังจากออกแบบเสร็จแล้วสามารถถอดปริมาณของ

Read more

  การจัดการบริหารทรัพยากรอาคารนั้นประกอบไปด้วยหัวใจหลักๆ สองส่วนใหญ่ คือ การจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร โรงงานต่างๆ รวมไปถึงทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้น และอีกส่วนก็ คือ การจัดการด้านการบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ ในพื้นที่นั่นเอง โดยในวันนี้จะเจาะลงไปในส่วนของการจัดการพื้นที่และทรัพยากรอันเป็นหัวใจหลักของการบริหารอาคาร   ArchiFM.net สามารถทำให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลของตึกอาคารแต่ละแห่งเข้าสู่ฐานข้อมูลเดียวกัน โดยสามารถแบ่งได้ตั้งแต่ระดับประเทศ ลงไปจนถึงพื้นที่ เช่น

Read more

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ SOLIDWORKS? เพราะทุกคนก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องการออกแบบ ปัจจุบันมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาตลอด ซึ่งก็มาจากความสามารถทางด้านทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบทั้งหลาย แต่สิ่งที่จะช่วยทำให้เห็นนวัตกรรมออกมาเป็นรูปร่าง ก็คงจะหนีไม่พ้นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ และซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบที่ดีที่สุด และง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ( Productivity) การใช้งานที่ง่ายดายในการออกแบบ 3

Read more

  ปัจจุบันมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาตลอด ซึ่งก็มาจากความสามารถทางด้านทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบทั้งหลาย แต่สิ่งที่จะช่วยทำให้เห็นนวัตกรรมออกมาเป็นรูปร่าง ก็คงจะหนีไม่พ้นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ และซอฟต์แวร์ SolidWorks ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบที่ดีที่สุด และง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด ท่านที่ต้องการทราบว่าซอฟต์แวร์ SolidWorks สามารถช่วยในการออกแบบของท่านได้อย่างไร สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ทำไมถึงต้องเลือกใช้ SolidWorks?  แต่สำหรับบทความนี้ จะขอกล่าวถึงความสามารถของ ซอฟต์แวร์ SolidWorks

Read more