คลิก !! ลงทะเบียนรับนิตยสาร หรือ ดาวน์โหลดนิตยสาร (.PDF) ฟรี ประกาศผู้โชคดีได้รางวัลจากกิจกรรมตอบแบบสอบถาม Ai Magazine Issue 02 / 2014 กระเป๋าเป้ AppliCAD จำนวน 1 รางวัล 1.

Read more

       การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและความพร้อมในด้านอื่นๆ เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ช่วยในการดำเนินงานก็ดูจะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะในงานบริการที่ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และเอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด       ทีมงาน Ai Magazine มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณต้น ชลธิศ มังคะลี Retail- IT Development Manager ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก

Read more