Chat with us, powered by LiveChat

  ในโครงการก่อสร้างและงานการผลิตทั่วไป งานเขียนแบบเป็นงานหลักส่วนหนึ่งที่ต้องทำทั้งงานโครงสร้าง สถาปัตย์ และวิศวกรรมแขนงต่างๆ โดยทั่วไปแล้วช่างเขียนแบบส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมออโตแคด  เป็นเครื่องมือในการทำงาน ซึ่งการเขียนแบบจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะบุคคล ในหลายๆ หน่วยงานอยากทำให้งานเขียนแบบเสร็จเร็ว ซึ่งโดยทั่วไปก็จะใช้วิธีเพิ่มชั่วโมงทำงานให้กับ แผนกที่ทำแบบ หรือจ้างพนักงานเขียนแบบเพิ่มขึ้น วิธีแก้เหล่านี้กลับส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายประจำเพิ่มขึ้นไปอีก การปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้งานก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้งานเขียนแบบทำได้รวดเร็วขึ้น โดยการติดตั้งโปรแกรมเสริมให้กับออโตแคดที่ใช้อยู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม

Read more

  สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ มีท่านไหนได้มีโอกาสไปดูการแสดงไลท์โชว์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อฉลองความสำเร็จโครงการมหานคร ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 กันบ้างค่ะ ผู้อ่านได้ดูผ่าน live ในเฟรสบุค สวยงามตระการตามากๆ ด้วยรูปทรงที่สวยงามและแปลกใหม่ อีกทั้งยังเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยอีกด้วย วันนี้ผู้เขียนจึงขอหยิบยกที่มาที่ไปของโครงการ “มหานคร” มาให้คุณผู้อ่านทุกท่านกันค่ะ หลังจากใช้เวลาในการก่อสร้างร่วม 5

Read more

  สวัสดีเดือนตุลาคมครับ ท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน ตอนนี้บ้านเรามีโครงการก่อสร้างมากมาย ทั้งของเอกชนและของรัฐบาล โดยเฉพาะของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคมนาคม เพื่อให้คนไทยเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และอีกส่วนเพื่อรองรับการขนส่ง เดินทางของชาวประชาคมอาเซียนที่จะมากขึ้นๆ ในอนาคต โครงการเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนออกแบบโครงสร้างเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพของประเทศ  เพื่อรองรับการเติบโต ซึ่งอาจจะช้าหรือจะเร็ว แต่เติบโตแน่เพราะคนเพิ่มมากขึ้น โตขึ้น

Read more