Chat with us, powered by LiveChat

แอพพลิแคด ประกาศเปิดตัว ProtaStructure ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างทางวิศวกรรม จบครบในตัวเดียว ในงาน “ArchiCAD Thai BIM for Construction 2019” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับซอฟต์แวร์

Read more

  จากบทความที่แล้วที่ได้เคยพูดถึงเรื่องของการนำพืชไร่มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในบทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการนำพืชไร่มาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง เนื่องจากว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะพืชไร่ต่างๆ ดังนั้น นอกจากการนำมาบริโภคแล้ว เรายังสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ในเรื่องของเชื้อเพลิงได้ เช่น ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด เราก็สามารถนำมาผลิต ผ่านกระบวนการแปลงให้เป็นแอลกอฮอล์ที่อยู่ในรูปแบบของ เอทานอล แล้วมาผสมกับน้ำมันเบนซินกลายเป็นแก๊สโซฮอล์ได้ หรือปาล์มน้ำมัน, มะพร้าว หรือสบู่ดำ

Read more

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับ What’s New SolidPlant 2018 ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบทางด้านงานโครงสร้างเหล็ก, งานถัง, งานท่อ 3 มิติ และ งานออกแบบ Process Flow Diagram (PFD) หรือ Process and Instrument

Read more

การทำ BOQ ในระบบ BIM ช่วยให้การทำงานถอดแบบเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมากและสามารถถอด BOQ ได้หลายงาน เช่น งานสถาปัตย์, งานโครงสร้างคอนกรีต, งานโครงสร้างเหล็ก, งานเหล็กเสริมโครงสร้าง และงานระบบโปรแกรมในระบบ BIM ได้แก่ ArchiCAD ทำงานแบบในด้านสถาปัตย์และโครงสร้างคอนกรีต, โครงสร้างเหล็ก ตัวอย่างเช่น งานเสาเข็ม

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนาด้านเทคโน โลยีของซอฟต์แวร์สําหรับการออกแบบทางด้านงานโครงสร้างเหล็ก, งานถัง, งานท่อ 3 มิติ และงานออกแบบ Process Flow Diagram (PFD) หรือ Process and Instrument Diagram (P&ID)

Read more

       ท่านใดที่กำลังสนใจงานด้านโครงสร้างเหล็ก งานถัง งานท่อ 3 มิติ งานออกแบบ Process Flow Diagram (PFD) หรือ Process and Instrument Diagram (P&ID) งานนี้ไม่ควรพลาด เพราะการใช้งานซอฟต์แวร์ SolidPlant

Read more