Chat with us, powered by LiveChat

เนื่องจากสิทธิบัตรของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สามมิติ หมดอายุลงในปี 2014  ทำให้ทุกๆ คนสามารถใช้เทคโนโลยีนี้สร้างเครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นมาเองได้ ในปัจจุบันเราจึงเห็นเครื่องพิมพ์สามมิติหลากหลายรูปแบบ  หลายแบรนด์  และที่สำคัญคือทำให้เครื่องพิมพ์สามมิติราคาถูกลงมากจนคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น (ราคาอาจถูกกว่ามือถือหลายๆ รุ่นอีก) เมื่อมีเครื่องพิมพ์สามมิติก็จะทำให้การออกแบบชิ้นงาน ทำได้หลายหลายมากขึ้นจากปกติ ที่จะต้องคำนึงถึงการผลิตจริงด้วยเครื่อง CNC ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในแง่ของจำนวนแกนของเครื่อง หรือมุมที่เครื่อง CNC ไม่สามารถเข้าไปกัดได้ นักออกแบบจึงมีอิสระที่จะเขียนแบบขึ้นมาอย่างไรก็ได้ โดยเว็บไซต์ที่รวบรวมโมเดลเหล่านี้ก็มีมากมายทั้งแบบดาวน์โหลดได้ฟรี

Read more