My logo

ในการทำงานด้าน Mechanical  จะมีชิ้นส่วนมากมายที่ประกอบขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในส่วนที่ประกอบขึ้นมานั้นก็ คือ แบริ่ง แบริ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องจักรที่ช่วยรองรับแรงกด หรือช่วยยึดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรที่มีการหมุนให้อยู่ตามแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบริ่งกาบ (Plain Bearings) และแบริ่งลูกปืน (Rolling Bearing) 1 แบริ่งกาบ (Plain Bearings) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลวงโดยมีแกนหมุนอยู่ภายในส่วนของแกนหมุนหรือเพล SOLIDWORKS, หาอายุ , อายุการใช้งาน Bearing, แบริ่งกาบ, แบริ่งลูกปืน, วิธีการคำนวณหาอายุการใช้งานของ Bearing าที่หมุนอยู่ภายใน ส่วนของแกนหมุนหรือเพลาที่หมุนอยู่ในแบริ่งเรียกว่า เจอร์นอล (Journal) ส่วนรูปทรงกระบอกกลวงเรียกว่า เจอร์นอลแบริ่ง (Journal

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้