Chat with us, powered by LiveChat

       ArchiCAD สามารถทำการสร้างประตูหน้าต่างได้ตามแบบที่เราต้องการ และยังสามารถทำแบบ 2D ที่แสดงผลในแปลนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขั้นตอนการทำนั้นก็ไม่ยากเพราะเราสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ใน ArchiCAD อย่าง Slab หรือ Wall ได้เลย สำหรับ Tips & Tricks ครั้งนี้ เรามาลองดูการทำหน้าต่างแบบไทย

Read more