Menu

  สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้าน แล้วยังไม่มีไอเดีย หรือว่าอยากประหยัดงบค่าแบบกันสักหน่อย AppliCAD มีแปลนบ้านขนาดชั้นเดียว และ 2 ชั้น ที่สามารถดูได้ในรูปแบบจำลอง 3 มิติ (3D) ที่กำลังเป็นที่นิยม เพราะมองเห็นวัสดุ และการตกแต่งภายในมาให้ชมกัน ซึ่งออกแบบด้วย ARCHICAD BIM (Building

Read more

       จากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่มุ่งสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย มหานครแห่งความสุข และมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคน โดยตระหนักถึงปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง และปลูกสร้างบ้านในราคาประหยัดเป็นหลัก ตลอดจนได้เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลาภาพที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการต่อเนื่อง “โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่ 3” ขึ้นมา โดยได้ออกแบบบ้านตามแนวคิดเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)

Read more

Menu