My logo

สาวก AutoCAD มีเฮ Add-on AECPlus ช่วยเขียนแบบบ้านและอาคาร ทำงานง่ายขึ้นแน่นอน ที่สำคัญมีให้ดาวน์โหลดใช้ฟรีด้วยนะ  แบบแปลนบ้าน หรือ อาคาร คอนโด สำหรับใช้ก่อสร้าง 1 เล่ม นั้นประกอบไปด้วย Detail หลายๆ อย่าง เช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด ในแบบแปลนที่เราเขียน จะประกอบไปด้วย ประตู หน้าต่าง แนวอาคารแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ของผนัง ซึ่งการเขียนแต่ล่ะครั้งเราจำเป็นต้องใช้เส้นหลายๆ เส้นประกอบขึ้นมาเป็นชิ้นงานลักษณะต่างๆ ที่เราจะสื่อออกมาให้เห็นในแบบนั้นเอง โดยการทำงานทั่วไปของสถาปนิก หรือ Draft man จะใช้คำสั่งไอคอนหรือคีย์ลัดต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดูสวยงามและตรงตามแบบที่เราต้องการ การเขียนหรือการแก้ไขในแต่ล่ะครั้งค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกัน นอกจากจะเสียเวลาแล้วยังเสียสุขภาพร่างกายและจิตใจอีกด้วย

Read more

แจกฟรี...โปรแกรม 3D BIM แบบก่อสร้างฟรี ArchiCAD BIM เพื่อผู้รับเหมา ไม่ต้องเขียนเอง มีข้อมูลให้พร้อม แบบก่อสร้างฟรี ArchiCAD BIM  ดาวน์โหลดได้เลย นำไปประยุกต์ใช้ได้ครบตั้งแต่แบบบ้าน งานระบบ โครงสร้าง ถอดปริมาณ แบบก่อสร้างฟรี ArchiCAD BIM สำหรับผู้รับเหมา หรือนักออกแบบที่กำลังมองหาแบบก่อสร้าง แบบบ้านที่มีข้อมูลสำเร็จให้ครบครัน ตั้งแต่ไฟล์ Model 3D (ไฟล์ ARCHICAD BIM), ข้อมูลการถอดปริมาณสถาปัตย์, แบบก่อสร้างที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งแบบโครงสร้าง, แบบงานระบบสุขาภิบาล และแบบงานไฟฟ้า ที่สำคัญฟรีโปรแกรมทดลองใช้ ARCHICAD BIM Version 23 โหลดฟรี..โปรแกรม BIM [...]

ปัจจุบันสภาวะการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ทาวเฮาส์ และคอนโดมิเนียมนั้น อยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากการขยายตัวของครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ ชุมชนเมือง การคมนาคม และความต้องการด้านที่พักอาศัยที่เพิ่มมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันความนิยมในการอยู่อาศัยในอาคารประเภทตึกแถวที่มีอยู่ดั้งเดิมกลับลดลง นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้พัฒนาโครงการจึงหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาอาคารเก่าประเภทตึกแถว เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นได้ ตลอดจนการรีโนเวทอาคารเก่าแทนการก่อสร้างใหม่ก็เป็นเทรนด์ฮิตของวงการสถาปัตยกรรมในขณะนี้อีกด้วย แต่ในสภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นของตลาดที่อยู่อาศัย การทำงานเชื่อมโยงสอดประสานกันระหว่างนักลงทุน นักพัฒนาโครงการ นักการตลาด และสถาปนิก ตลอดจนผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ ซึ่งการออกแบบอย่างบูรณาการด้วยแทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM (Building Information Modeling) ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้างจะได้นำมาช่วยในการออกแบบ โดยมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านระยะเวลาในการออกแบบ และควบคุมคุณภาพในอนาคต เนื่องจากสามารถออกแบบอาคาร 3 มิติ ที่จะเห็นรูปทรงความสวยงามของอาคารได้ทันที อีกทั้งยังช่วยสร้างแบบ 2 มิติ

Read more

       จากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่มุ่งสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย มหานครแห่งความสุข และมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคน โดยตระหนักถึงปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง และปลูกสร้างบ้านในราคาประหยัดเป็นหลัก ตลอดจนได้เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลาภาพที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการต่อเนื่อง “โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่ 3” ขึ้นมา โดยได้ออกแบบบ้านตามแนวคิดเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) จำนวน 20 แบบ และยังปรับปรุงแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 2 จำนวน 100 แบบ ให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้จัดทำเป็นรูปเล่ม แผ่นพับ แบบจำลอง และโปรแกรมสนับสนุน (Software) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนใจ และสามารถตรวจสอบ หรือเลือกใช้รูปแบบบ้านได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น        สำหรับรายละเอียดแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน ระยะที่

Read more

       เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการแพทย์ จึงทำให้สถิติของผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น โอกาสที่ที่คนจะมีอายุยืนยาวก็เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าเดิมก็ตาม แต่ร่างกาย ก็ยังคงมีการเสื่อมสลายของอวัยวะต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องให้ความสำคัญ        ทั้งนี้ก่อนจะเริ่มต้นออกแบบ ก่อสร้าง หรือตกแต่งที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องคิดถึงการใช้งานในอนาคตด้วย เพราะถึงแม้ว่าขณะนี้พวกเราซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่ม-สาว อาจยังไม่เห็นถึงความสำคัญเท่าที่ควร แต่ไม่ว่าอย่างไรวันหนึ่งทุกคนก็ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้นการออกแบบที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุไม่เพียงแต่เป็นการทำเพื่อผู้สูงอายุในบ้านแล้ว ยังอาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับเพื่อตัวเราเองในอนาคตด้วยเช่นกัน ซึ่งการออกแบบที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของคนเราให้สังเกตง่ายๆ คือ อะไรที่เป็นในแกน X (แนวนอน) จะเพิ่มขึ้น ส่วนแกน Y (แนวตั้ง) จะลดลง สรุปก็คือ คนแก่จะ อ้วนขึ้น และ เตี้ยลง ดังนั้นในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับแกนนอน ควรจะกว้างขึ้นด้วย อย่างเช่น        ทางลาด : ควรใช้สัดส่วน

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้