My logo

วิดีโอ เรียนออนไลน์ SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐาน เรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 3 มิติ เบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS การออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกลเป็นหลัก โดยจะสอนถึงการสร้างชิ้นงาน (Part), การสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly), การสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) จากโมเดลชิ้นงาน 3D Model ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำงานขั้นพื้นฐานในการออกแบบเบื้องต้น ภาพรวมของการใช้งาน SOLIDWORKS ว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เรียนง่าย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน SOLIDWORKS คือ โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานที่เป็นรูปแบบงาน 3 มิติ โดยตัวโปรแกรมได้ถูกพัฒนาออกมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย โปรแกรม SOLIDWORKS มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อน และการทำงานที่มีรายละเอียดที่สำคัญ คุณสมบัติใหม่ๆ ที่ทางผู้พัฒนาโปรแกรมจะช่วยให้ผู้ใช้งานปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมไปสู่กระบวนการผลิตได้เร็วขึ้น [...]
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้