เปลี่ยนแปลงตัวเอง

ชี้ทางรอดใน อุตสาหกรรมการผลิต หลังยุคโควิด-19

Article - 3DEXPERIENCE platform, Article Mi, Articles

ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้รอดในยุคโควิด-19 ไม่มีใคร ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไ … Read more