Chat with us, powered by LiveChat

  การเตรียม Model เพื่อจะนำเข้าไปสู่การ Simulations เรามีความจำเป็นต้อง เช็คการติดชน หรือการกินเนื้อของชิ้นงานก่อนถึงจะกำหนด การสร้าง Mate ได้ วิธีการใช้คำสั่ง Combine เข้ามาช่วยเช็คการติดชนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับ แต่มีข้อแม้อยู่ว่า ชิ้นงานต้อง Save เป็น Part เท่านั้นครับ วิธีการเช็คการติดชนของชิ้นงานมีดังนี้

Read more