Chat with us, powered by LiveChat

แอพพลิแคด จัดงานสัมมนา ArchiCAD BIM for Construction ทำงานรับเหมาให้เร็วกว่าเดิมด้วย BIM สามารถช่วยให้การทำงานเร็วแบบติดปีก , ปรับปรุงอาคารให้ง่าย ไม่ซับซ้อน , ออกแบบงานระบบอย่างมีประสิทธิภาพด้วย MEP Modeler และบริหารโครงการ 4 มิติ หลุดพ้นความจำเจ

Read more

            ปัจจุบันราคาที่ดินนั้นมีแต่จะราคาสูงขึ้นทุกวัน ขนาดของที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงานต่างๆ มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจำกัด การเลือกที่จะก่อสร้างอาคาร หรือบ้านสักหลังจึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดอย่างรอบครอบ การออกแบบโครงสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญในลำดับต่อมา ซึ่งในกระบวนการออกแบบต้องมีหลายปัจจัยที่ควรคำนึงถึง เริ่มตั้งแต่ให้ความสำคัญกับการศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX: User Experience) โดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก ทั้งนี้ควรรู้ถึงกลุ่มผู้ใช้ เป้าหมายของผู้ใช้ เพื่อนำมาเป็นแปลนในการออกแบบอาคารที่สอดคล้องกับความรู้สึก ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการของธุรกิจมารวมกันและสร้างอาคารที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง

Read more

คุณชนินทร์ อัยรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด        บริษัทฯ ปัจจุบันก่อตั้งมา 13 ปีแล้ว เราเป็นบริษัทฯ ออกแบบทางวิศวกรรม ในระยะแรกๆ ก็จะให้บริการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น โครงสร้างอาคารต่างๆ และงานวิศวกรรมโยธา เช่น

Read more