Chat with us, powered by LiveChat

สำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงาน หรืออาคารขนาดใหญ่นั้น จะต้องมีการเขียนแบบ เพื่อแสดงรายละเอียดการวางอุปกรณ์ตู้ควบคุม, ระบบแสงสว่าง และการเดินรางของสายไฟฟ้าเพื่อเสนอเจ้าของ Project นั้น โดยโปรแกรมเสริมสำหรับ AutoCAD นี้ มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทำงานได้สะดวกเพราะมีเครื่องมือช่วย ในการเขียนระบบรางของสายไฟฟ้า ได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกับสัญลักษณ์ของตู้ควบคุมที่มีให้เลือกหลายขนาด และยังสามารถใส่สายไฟฟ้าลงไปบนรางได้ พร้อมถอดปริมาณอุปกรณ์ไฟฟ้า ความยาวของสายไฟได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ หลังจากออกแบบเสร็จแล้วสามารถถอดปริมาณของ

Read more

  คุณเคยต้องแก้ปัญหาหรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และต้องพยายามหาความยาวของสายไฟที่ถูกเชื่อมต่อไปยังหลายๆ จุดหรือไม่??? แล้วคุณมั่นใจไหมว่า ดึงสายไฟที่ต้องการออกมาถูกสาย??? ในหนึ่งโปรเจกต์ระบบไฟฟ้าของคุณมีสายไฟกี่เส้น? 10? 100? 1,000? หรือมากกว่านั้น เห็นได้ชัดว่า จำนวนขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังออกแบบ และแตกต่างกันไปสำหรับทุกคน ยิ่งโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อนมากๆ ตัวเลขของสายไฟก็จะยิ่งเพิ่มจำนวน แต่ความกังวลของคุณจะหมดไป เมื่อได้อ่านบทความนี้ “เมื่อปี 1948

Read more

  ในโลกเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การสร้างงานออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical Design) นั้นมีความสําคัญอย่างมากสําหรับวิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ออกแบบ ที่จําเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบต่อความต้องการใช้พลังงาน ซึ่งจะแตกต่างกันตามการใช้งานในแต่ละอาคาร ทั้งนี้งานออกแบบระบบไฟฟ้าเป็นงานที่วิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ออกแบบจะต้องศึกษาและทำงานร่วมกันกับบุคคลหลายกลุ่ม เช่น สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรระบบเครื่องกล วิศวกรระบบสุขาภิบาล และเจ้าของอาคาร นอกจากนี้ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการออกแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบระบบไฟฟ้า แต่กว่า 20

Read more