Menu

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมประชาสัมพันธ์เดินทางสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่สื่อมวลชน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนข่าวของบริษัทฯ และหุ้น APP ในปีที่ผ่านมาด้วยดีมาโดยตลอด

Menu