Chat with us, powered by LiveChat

  คุณเคยต้องแก้ปัญหาหรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และต้องพยายามหาความยาวของสายไฟที่ถูกเชื่อมต่อไปยังหลายๆ จุดหรือไม่??? แล้วคุณมั่นใจไหมว่า ดึงสายไฟที่ต้องการออกมาถูกสาย??? ในหนึ่งโปรเจกต์ระบบไฟฟ้าของคุณมีสายไฟกี่เส้น? 10? 100? 1,000? หรือมากกว่านั้น เห็นได้ชัดว่า จำนวนขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังออกแบบ และแตกต่างกันไปสำหรับทุกคน ยิ่งโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อนมากๆ ตัวเลขของสายไฟก็จะยิ่งเพิ่มจำนวน แต่ความกังวลของคุณจะหมดไป เมื่อได้อ่านบทความนี้ “เมื่อปี 1948

Read more

  ในปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ทีมออกแบบอาจจะต้องคิดถึงรูปลักษณ์, ความสวยงาม, พื้นที่ใช้สอย และการบำรุงรักษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีการสื่อสารระหว่างแผนกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ความซับซ้อนในการออกแบบก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้การสื่อสารระหว่างแผนกเป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าหากเรามีเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ สามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างแผนกเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทีมออกแบบแต่ละแผนกเข้าใจกันง่ายขึ้น เช่น ในการออกแบบ Notebook ต้องมีการสื่อสารกันระหว่างแผนกที่ออกแบบเฟรมของ Notebook สำหรับการระบายอากาศ, จุดยึดน็อตของแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ และช่องสำหรับจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ กับแผนกที่ออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เช่น

Read more