Chat with us, powered by LiveChat

ถ้าพูดถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ในการออกแบบ ผู้ใช้งานส่วนใหญ่อาจจะคิดถึงแค่ Block, Xref หรือการแทรกรูปภาพ แต่จริงๆ แล้วยังมีสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่ส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันมาจนชินตานั่นก็คือ สัญลักษณ์ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ทางหนีไฟ สัญลักษณ์อุปกรณ์ดับเพลิง หรือสัญลักษณ์ห้ามต่างๆ มาดูกันดีกว่าว่า สัญลักษณ์ง่ายๆ พวกนี้จะอยู่ตรงไหนในโปรแกรม CADprofi เลือกเมนู CADprofi  >  CADprofi

Read more

การทำงานของ ArchiCAD นอกจากการขึ้นงาน 3 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ในการทำงานของ ArchiCAD 19 สามารถใช้งานในส่วนของงาน 2 มิติ ได้ดีอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การใส่สัญลักษณ์และ ID Number ของวัตถุชิ้นนั้นๆ เราสามารถให้โปรแกรมแสดงสัญลักษณ์ในหน้าการทำงานของแปลนหรือรูปด้าน รวมไปถึงรูปตัดก็สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ

Read more