Chat with us, powered by LiveChat

เชิญพบกับสัมมนาออนไลน์ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิมๆ มาสู่นวัตกรรมการสร้าง Tooling ด้วยเทคโนโลยี Additive Manufacturing จากสหรัฐอเมริกา ที่จะพาคุณสู่การทำงานที่ง่ายกว่า เร็วกว่า และประหยัดงบประมาณกว่า ฟังเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริง ความสำเร็จของการนำ Tooling ทางเลือกใหม่เข้าสู่การทำงาน ตัวอย่าง Case Study จากผู้ใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะพาให้คุณเข้าใจถึงการทำงานและประโยชน์อันหลากหลาย เพียงแค่คุณยอมเปลี่ยน

Read more