Menu

ในเครื่องจักรเราหนีไม่พ้นระบบไฟฟ้าแน่นอนครับ ไม่ว่าจะไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าควบคุม แต่ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนเลยครับว่า ความรู้ทางด้านนี้ผมน้อยมากๆ เอาเป็นว่าแค่พอต่อตามสัญลักษณ์ได้ ให้คิดวงจรเองนั้นทำได้แต่วงจรง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับ ไฟฟ้ากำลัง Power Electrical เป็นระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟหลักเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสตาร์ทหรือ เริ่มการทำงานได้ ไม่มีความซับซ้อนอะไรมากนัก ก่อนอื่นเราต้องออกแบบขั้นตอนต่างๆ ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ผมใช้ระบบ Relay [...]
เมื่องาน 3D ผ่านไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็ลงมือทำจริงกับเหล็กเลยครับ สนุกสนานแน่ๆ ตามไปดูกันครับ ก่อนอื่นต้องอธบิายก่อนว่าการทำขั้นตอนนี้สิ่งที่จำเป็นต้องมี คือ Machine Shop เพราะต้องตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก ปาด เจาะ ตัด เชือม เจียร พ่นสี เคาะ ตามประสาช่างกลโรงงานมือเปื้อนน้ำมันดำปิ๊ดปี๋ ผมไปทำที่ [...]

Menu