Menu

  คำนวณผลกระทบวิเคราะห์แรงลมอาคาร ประเทศไทยตอนนี้มีคอนโดเกิดใหม่มากมาย โดยเฉพาะในกรุงเทพที่มีคอนโดขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ แต่รู้หรือไม่ว่าการคอนโดหรืออาคารสูงที่เกิดขึ้นนั้นจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อบริเวณบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งผู้ทำโครงการจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบเหล่านี้ และนำเสนอเพื่อชี้แจงว่าอาคารสูงที่จะสร้างนั้นมีผลกระทบอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ หรือมีวิธีแก้ไขผลกระทบนั้นอย่างไรบ้าง ซึ่งในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องของความเร็วลมที่จะเปลี่ยนไปเมื่อมีอาคารสูงเกิดขึ้นนั่นเอง การทดสอบเพื่อหาแรงลมที่อาจจะเปลี่ยนไปของบริเวณรอบข้างอาคารสูงสามารถทำได้โดยใช้แบบจำลองแล้วนำเข้าไปทดสอบในอุโมงค์ลม การทำแบบจำลองที่ขนาดเล็กกว่าความเป็นจริงจะต้องมีการคำนวณความเร็วลมในการทดสอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความเป็นจริงของชิ้นงานขนาดจริงด้วย นอกจากเรื่องความเร็วลมแล้ว  การวิเคราะห์ความเร็วลมที่จุดต่างๆ ก็จะต้องติดเครื่องมือวัดไว้  หรือถ้าต้องการให้มองเห็นลักษณะการไหลก็จำเป็นต้องพ่นควันเพื่อให้มองเห็นกระแสอากาศได้ อีกวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์แรงลม คือ ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์งานด้าน CFD (Computational

Read more

Menu