Chat with us, powered by LiveChat

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบกับไฟล์ CAD เพื่อวิศวกรเขียนแบบ ที่อาจเกิดปัญหาไฟล์หาย ไฟล์เสีย ไฟล์โดนแก้ ออกแบบมาเป็นอาทิตย์ ลบทิ้งเพียงวิเดียว เพียงเพราะเซฟงานไว้ในเซิร์ฟเว่อร์ ไฟล์งานซ้ำซ้อน และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ที่เกี่ยวข้อกับข้อมูลในการทำงาน และสัมมนาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบกับไฟล์ CAD ช่วยตอบโจทย์แนวทางแก้ไขให้กับทุกท่าน กับ

Read more