ปัจจุบันเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย เพราะด้วยประโยชน์ของ BIM ที่ช่วยให้การออกแบบสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้หลายขั้นตอน เช่น การขึ้น 3D Model, ฉายภาพเป็น 2D, ภาพตัด และอื่นๆ ซึ่งต่างจากการเขียน

Read more

สวัสดีกลางหน้าร้อนของประเทศไทยครับ  เดือนนี้ร้อนกันทั่วหน้า ทั้งอากาศ เศรษฐกิจ  การเมือง ที่สำคัญใจคนอย่าร้อนเร็ว ร้อนง่ายไว้เป็นดีครับ ค่อยพูดค่อยจากัน หน้าร้อน อย่างนี้น่าสงสารที่สุด สำหรับคนที่ต้องทำงานกลางแสงอาทิตย์อย่างชาวนา ชาวสวน โดยเฉพาะคนงานก่อสร้างที่จำเป็นต้องสู้กันต่อไป มีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำครับ ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ สำหรับวงการก่อสร้างเพิ่งหมดงานสถาปนิก 59 ที่จัดทุกปีที่ อิมแพค เมืองทองธานี

Read more