Chat with us, powered by LiveChat

คุณไม่จำเป็นต้องผลิตชิ้นงานจริง แล้วค่อยทำการทดสอบอีกต่อไป X ไม่ต้องเสียงบประมาณ X ไม่ต้องเสียเวลา   เพราะ SOLIDWORKS Simulation ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ชิ้นงาน เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยซอฟต์แวร์ 3D CAD เพื่อดูความแข็งแรง คุณภาพ การทำงานของผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้คุณสามารถทราบผลลัพธ์ต่างๆ ก่อนการผลิตชิ้นงานจริง

Read more

แอพพลิแคด จัดงาน SolidWorks Simulation is all around you วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด อยุธยา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่งานวิเคราะห์สามารถเข้าไปมีส่วนในทุกกระบวนการและการประเมินคุณภาพสินค้าก่อนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาในการผลิต เรียกได้ว่าเข้ามาช่วยตอบโจทย์การทำงานของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยทีเดียว