Chat with us, powered by LiveChat

คุณไม่จำเป็นต้องผลิตชิ้นงานจริง แล้วค่อยทำการทดสอบอีกต่อไป X ไม่ต้องเสียงบประมาณ X ไม่ต้องเสียเวลา   เพราะ SOLIDWORKS Simulation ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ชิ้นงาน เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยซอฟต์แวร์ 3D CAD เพื่อดูความแข็งแรง คุณภาพ การทำงานของผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้คุณสามารถทราบผลลัพธ์ต่างๆ ก่อนการผลิตชิ้นงานจริง

Read more

แอพพลิแคดจัดงานสัมมนาที่จะช่วยตอบโจทย์ การลดปัญหาแบกรับค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิต ที่เกิดจากการสร้าง Tooling การสร้างชิ้นส่วนประกอบ Jigs & Fixtures การเปลี่ยนแบบในทุกขั้นตอนของวงจรการผลิต แนวคิดของการสร้างต้นแบบเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ได้รับการทดลองและพิสูจน์ให้มีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตขั้นสุดท้าย และจากการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเครื่องพิมพ์สามมิติ Stratasys ได้พัฒนาการสร้างต้นแบบเสมือนจริงภายในไม่กี่ชั่วโมง สู่เครื่องมือการทำงานที่ช่วยลดขั้นตอนการผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไร้ข้อจำกัดของงานออกแบบ แม้แต่เครื่อง CNC ไม่สามารถทำได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะในการผลิต และสามารถผลิตงานในจำนวน

Read more

แอพพลิแคดจัดงานสัมมนาที่จะช่วยตอบโจทย์ การลดปัญหาแบกรับค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิต ที่เกิดจากการสร้าง Tooling การสร้างชิ้นส่วนประกอบ Jigs & Fixtures การเปลี่ยนแบบในทุกขั้นตอนของวงจรการผลิต แนวคิดของการสร้างต้นแบบเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ได้รับการทดลองและพิสูจน์ให้มีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตขั้นสุดท้าย และจากการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเครื่องพิมพ์สามมิติ Stratasys ได้พัฒนาการสร้างต้นแบบเสมือนจริงภายในไม่กี่ชั่วโมง สู่เครื่องมือการทำงานที่ช่วยลดขั้นตอนการผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไร้ข้อจำกัดของงานออกแบบ แม้แต่เครื่อง CNC ไม่สามารถทำได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะในการผลิต และสามารถผลิตงานในจำนวน

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนากึ่งปฏิบัติการในหัวข้อ “ลดต้นทุนการผลิตกว่า 50 % ด้วย Professional 3D Printer” แนวคิดของการสร้างต้นแบบเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ได้รับการทดลองและพิสูจน์ให้มีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตขั้นสุดท้าย และจากการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเครื่องพิมพ์สามมิติ Stratasys ได้พัฒนาการสร้างต้นแบบเสมือนจริงภายในไม่กี่ชั่วโมง สู่เครื่องมือการทำงาน ที่ช่วยลดขั้นตอนการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่ไร้ข้อจำกัดของงานออกแบบ แม้แต่เครื่อง

Read more

       หลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรือรู้จัก นวัตกรรมเครื่องพิมพ์สามมิติที่สามารถปริ้นชิ้นงานต้นแบบเสมือนจริงภายในไม่กี่ชั่วโมง สู่เครื่องมือการทำงานที่ช่วยลดขั้นตอนการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่ไร้ข้อจำกัดของงานออกแบบ แม้แต่เครื่อง CNC ก็ไม่สามารถทำได้ ช่วยตอบโจทย์การทำงานที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน สามารถมาหาคำตอบได้ในงาน Reducing Production Time by 50% with Professional 3D Printer (ลดต้นทุนการผลิตกว่า

Read more

แอพพลิแคด จัดงาน SolidWorks Simulation is all around you วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด อยุธยา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่งานวิเคราะห์สามารถเข้าไปมีส่วนในทุกกระบวนการและการประเมินคุณภาพสินค้าก่อนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาในการผลิต เรียกได้ว่าเข้ามาช่วยตอบโจทย์การทำงานของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยทีเดียว