My logo

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทใกล้เคียงให้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบความรัก ส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่าน “โครงการบริจาคโลหิต” โดยร่วมกับกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ 9 ธันวาคม 2562 โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มารับบริจาคถึงแอพพลิแคด (สำนักงานใหญ่) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เนื่องจากเล็งเห็นว่า ทุกวันนี้ความต้องการโลหิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากอุบัติเหตุหรือจากความเจ็บป่วยต่างๆ ก็ตาม การได้รับโลหิตอย่างทันท่วงที สามารถช่วยต่อชีวิตคนได้ “การบริจาคโลหิต” จึงเป็นหนึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจาก “การให้” โดยไม่ต้องการผลตอบแทน เป็นการให้ที่ไม่ต้องเสียทรัพย์สิน แต่กลับเกิดประโยชน์กับผู้คนมากมาย [...]
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้