Chat with us, powered by LiveChat

รองรับการออกแบบระบบปรับอากาศในอาคารขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน มีคำสั่งในการวางหัวจ่ายลมอัตโนมัติ โดยเลือกจากไลบรารี่ที่มีเตรียมไว้ให้ และสามารถเดินท่อต่อเข้ากับหัวจ่ายได้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณขนาดท่อลม เพื่อรักษาแรงดันภายในท่อ มีคำสั่งช่วยนับจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในแบบ เพื่อถอดมาเป็นความยาว และจำนวนชิ้น สามารถถอดปริมาณออกเป็นตาราง ส่งออกให้ Excel คำนวณราคา โหลดทดลองใช้ฟรี : https://goo.gl/EkYBoh โปรโมชันราคาพิเศษ : https://goo.gl/eg1Fne ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/1hHJDe

CADEWA ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานวิศวกรรมระบบในอาคาร ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น สามารถออกแบบเขียนแบบงานระบบ MEP อาทิ ระบบปรับอากาศ (HVAC) ระบบสุขาภิบาล (Plumbing) และระบบไฟฟ้า (Electrical) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เข้าใจง่ายด้วยมุมมองของ 3 มิติ มีความถูกต้องครบถ้วน ลดปัญหาความผิดพลาดในการก่อสร้าง นอกจากนี้ CADEWA

Read more

  การเลือกใช้ระบบแอร์นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร จำนวนของผู้อยู่อาศัย บางห้องอาจมีขนาดไม่ใหญ่มาก ขนาดของระบบแอร์ที่จะนำมาติดตั้ง อาจไม่ซับซ้อนมาก จะแตกต่างกับห้องขนาดใหญ่ อาคารหลายชั้น ที่ต้องมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง เช่น การติดตั้งท่อดักส์ การใช้ไฟฟ้า และอีกมาก บทความนี้แนะนำการเขียนแบบระบบแอร์ของอาคารขนาดเล็ก คือ 2-3 ห้อง มีการวางอุปกรณ์อย่างเช่น คอยล์เย็น คอยล์ร้อน

Read more