My logo

Archicad BIM ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เตรียมความพร้อมรับการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” นับได้ว่าเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งแล้วที่หลากหลายธุรกิจต้องเผชิญกับสภาวะซบเซา ทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากวิกฤตในปัจจุบัน บางธุรกิจเลือกที่จะชะลอการผลิต และระงับแผนสู่การเติบโต โดยเฉพาะในภาคของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกได้ว่า บางบริษัทแทบจะไม่ขยับตัว BIM ยกระดับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  แต่ในขณะที่กลุ่มบริษัทอีกจำนวนหนึ่งยังคงพัฒนาบุคคลกร และทรัพยากร ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับกับโครงการต่างๆ ที่จะไหลเข้ามาในอนาคต ซึ่งเรียกได้ว่า เมื่อสัญญาณ Start ดังขึ้น ก็พร้อมวิ่งพุ่งตัวออกไปรับงานโครงการต่างๆ ทันที โดยเฉพาะโครงการในพื้นอุตสาหกรรมใหม่ อย่าง EEC อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว เพื่อยกระดับคุณภาพประเทศ โดยแผนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ทั้ง 8 แผน ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน [...]
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้