Chat with us, powered by LiveChat

Menu

การออกแบบคอนโด 8 ชั้น ย่อมมีปัญหาหลากหลายรูปแบบ บทความนี้มีเครื่องมือมานำเสนอให้การขึ้นคอนโด 8 ชั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยการใช้ Thai BIM เทคโนโลยีการออกแบบ ทำแบบ รวมถึงถอดแบบ ถอดปริมาณ BOQ ที่จะมาทำให้ผู้รับเหมาไทยให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ Thai BIM สามารถช่วยให้คุณลดต้นทุน

Read more

       ถ้าจะเลือกวัสดุก่อสร้างใดสักชนิดหนึ่ง เพื่อมาใช้ในการสร้าง หรือตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นพื้น ผนัง หรือฝ้าเพดาน ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ควรศึกษาเรื่องโครงสร้างทั้งภายนอก-ภายใน และวัสดุที่ใช้ประกอบกับส่วนนั้นๆ เพราะความหลากหลายของวัสดุในปัจจุบันช่วยให้เกิดรูปแบบการตกแต่งที่แปลกใหม่ แต่วัสดุบางประเภทก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน หรือมีรายละเอียดในการติดตั้งที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าหากทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าวก็จะทำให้การออกแบบเป็นไปได้ง่ายขึ้น และยังช่วยประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุในการสร้าง หรือตกแต่งส่วนต่างๆ นั้นต้องคำนึงถึง ปัจจัย

Read more

Menu