Chat with us, powered by LiveChat

Plug-In Thai BIM สำหรับวิศวกรและสถาปนิกชาวไทยโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย บนหน้าต่างของโปรแกรม ArchiCAD ทำให้ User ทุกคนไม่รู้สึกเบื่ออีกต่อไป 🙂 Plug-In Thai BIM มาพร้อมกับคำสั่งทำฐานราก เสา คาน พื้น พร้อมกับการใส่เหล็กเสริมคอนกรีตมาให้อย่างอัตโนมัติ อีกในทั้ง

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมมือกับ GraphiSoft เปิดตัว ArchiCAD Thai BIM ซึ่งเป็นเวอร์ชันสำหรับผู้รับเหมาไทย SME โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ArchiCAD Thai BIM จะเข้ามาช่วยในการทั้งงานในด้าน เขียนแบบ 3 มิติ, เขียนแบบ

Read more

เบื่อไหม?? ที่จะต้องเสียเวลาไปกับการทำงานบางอย่าง หากวันนี้เรามีทางลัดที่ลดความยุ่งยาก และลดเวลาในการทำงานของคุณแล้วทำไมคุณถึงจะไม่ลองดูหละ สำหรับงานก่อสร้างแล้วไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างขนาดเล็กหรืองานก่อสร้างขนาดใหญ่ล้วนจำเป็นจะต้องมีการวางแผนงานทั้งสิ้น เพื่อที่จะกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และคอยติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อให้การดำเนินงานนั้นเสร็จตามเวลา และอยู่ในงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้          ทั้งนี้ก่อนที่จะได้มาซึ่งแผนงานหนึ่งแผนงานนั้น จำเป็นจะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า “การจัดลำดับ และการสร้างกิจกรรมแต่ละตัว” ซึ่งในกิจกรรมแต่ละตัวก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในบางกรณีที่แผนงานของโครงการบางโครงการหรือของงานที่จำเป็นจะต้องมีการแจกแจงกิจกรรมอย่างละเอียดก็อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการที่จะต้องมา Link กิจกรรมแต่ละตัวเข้าด้วยกัน ซึ่งในบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ

Read more