Chat with us, powered by LiveChat

ArchiCAD Thai BIM เทคโนโลยีการออกแบบ ทำแบบ รวมถึงถอดแบบ ถอดปริมาณ BOQ ที่จะมาช่วยทำให้ผู้รับเหมาไทยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ ด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป และอัตโนมัติที่พัฒนาเพิ่มเติมให้ตรงกับงานรับเหมาในประเทศไทย ทำให้ลดเวลาการทำงานถอดปริมาณ BOQ ได้ถูกต้อง ควบคุมต้นทุนได้ และสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการทำงานอย่างมีคุณภาพถูกต้องและมีกำไร ArchiCAD

Read more

ArchiCAD Thai BIM เครื่องมือเพื่องานก่อสร้างที่ครบในชุดเดียวบนซอฟต์แวร์หลักอย่าง ArchiCAD ทั้งการเคลียร์แบบ BIM 3 มิติ ทำ Shop Drawing ออกแบบงานโครงสร้าง งานระบบ เสริมทัพด้วย Thai Library ที่ดึงฐานข้อมูลราคากลางจากกรมบัญชีกลาง เพื่อการประมาณราคาอัตโนมัติให้ทันที ความคุ้มค่าที่พร้อมให้คุณสัมผัส

Read more

ArchiCAD Thai BIM เทคโนโลยีที่จะมาพลิกโฉมวงการผู้รับเหมาไทยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ การออกแบบและก่อสร้างในอดีตนั้น ผู้รับเหมาต้องรับ Hard Copy คือ แบบแปลนพิมพ์เขียวมาจากฝั่งสถาปนิก หรือเจ้าของโครงการ จากนั้นก็มาทำการถอดแบบประเมินราคา แล้วก็ประมูลหรือนำเสนอ หากได้งานแล้วก็ต้องมาทำแบบละเอียดหรือ Shop Drawing โดยที่ต้องทำการเคลียร์แบบระหว่างแบบสถาปัตย์โครงสร้างและแบบงานระบบ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ

Read more

การประมาณราคา มีความหมายในตัวเองอยู่แล้ว คือ ราคาที่ตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับราคาของค่าก่อสร้างจริง ซึ่งเป็นเพียงราคาโดยประมาณ หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพราะเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็จะปรากฏราคาค่าก่อสร้างว่าไม่ตรงกับราคาที่ได้ประมาณการไว้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายประการ การประมาณราคา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ การคิดราคาเป็นการคำนวณหา จะประกอบไปด้วย ปริมาณวัสดุหรือเนื้องาน ราคาวัสดุ ราคาค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Read more