ทดลองใช้งาน SOLIDWORKS

ซื้อ 3D CAD อย่างไร ในราคา ที่คุ้มค่า เลือกแบบเช่าใช้ หรือซื้อขาดดี ??

Article - SolidWorks, Article Mi, Articles

เมื่อต้องตัดสินใจลงทุน แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤต ที่ต้องเซฟงบประมาณ ซื้อ 3D CAD อย่างไร ให้คุ้มค่า เลือกท