ถอดปริมาณ BOQ

ถอดปริมาณ BOQ ลดเวลาทำงานมากกว่า 50% เคลียร์งานสถาปัตย์และโครงสร้าง

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles

เครื่องมือช่วย ถอดปริมาณ BOQ ง่าย และรวดเร็ว จบทั้งงานสถาปัตย์และงานโครงสร้าง ไม่ต้องคำนวณเอง ข้อมูล ... Read more