Chat with us, powered by LiveChat

  BIM (Building Information Modeling) คำนี้ผู้อ่านส่วนใหญ่คงรู้จักกันแล้ว แต่ขอย้ำอีกครั้งเพื่อให้เข้าใจในความหมายเดียวกันครับ BIM หรือ Building Information Modeling  เป็นกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนเดิมของการออกแบบ ทำแบบงานก่อสร้างที่มีซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้หมายถึงซอฟต์แวร์ตัวใดตัวหนึ่ง โดยมีหลักการทำงานคือ สร้างแบบจำลองของอาคารเป็น 3 มิติ ซึ่งทุกส่วนของอาคารจะมีข้อมูลติดอยู่

Read more