Chat with us, powered by LiveChat

ในแวดวงของการออกแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง ถ้าพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการใช้งานออกแบบก็คงหนีไม่พ้นซอฟต์แวร์ประเภท CAD อย่างแน่นอน ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่ จะคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์อย่างออโต้แคด ที่ใช้งานกันมานาน แต่จริงๆ แล้วในปัจจุบันนี้ก็มี CAD ทางเลือกอีกมากมาย อย่างเช่น  GstarCAD ซึ่งเป็น CAD ทางเลือกที่สามารถใช้งานได้เทียบเท่าไม่แพ้ออโต้แคดเลยทีเดียว แถมยังมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องอีกด้วย และในบทความนี้จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆ กันว่า ถ้าคุณจะเลือกซอฟต์แวร์

Read more