Chat with us, powered by LiveChat

3D Platform เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่มีขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษที่ได้มีการแยกตัวมาจากบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลที่เคลื่อนที่แนวตรง (Mechatronics linear motion) และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2014 Jonathan Schroeder เคยเป็นหัวหน้าวิศวกรในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลที่เคลื่อนที่แนวตรง ซึ่งตอนนั้น Joe Binka ก็ทำงานที่เดียวกันแต่ทำตำแหน่งวิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2013

Read more

Prent Corporation เป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoform Packaging) และระบบที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดระยะเวลา 50 ปี Prent ได้เป็นผู้บุกเบิกกระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อน รวมไปถึงนวัตกรรมอีกมากมายที่ช่วยสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมในอนาคต และ Prent ก็ยังได้รับ 15 รางวัลจากงาน WorldStar

Read more

AppliCAD’s Privilege จัดอบรมในหัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตด้วย SOLIDWORKS กิจกรรมดีดี สำหรับลูกค้า Subscription Service โดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกท่านจะได้รับความรู้ด้านการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัย และเทคนิคมากมายในการใช้ SOLIDWORKS ช่วยเพิ่มศักยภาพ ด้านการออกแบบและการผลิต โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม

Read more

AppliCAD’s Privilege จัดอบรมในหัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตด้วย SOLIDWORKS กิจกรรมดีดี สำหรับลูกค้า Subscription Service โดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกท่านจะได้รับความรู้ด้านการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัย และเทคนิคมากมายในการใช้ SOLIDWORKS ช่วยเพิ่มศักยภาพ ด้านการออกแบบและการผลิต โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน

Read more