Chat with us, powered by LiveChat

GstarCAD ซอฟต์แวร์ออกแบบ เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ CAD ลิขสิทธิ์ ราคาคุ้มค่า ใช้งานได้เหมือนออโต้ GstarCAD เป็น ซอฟต์แวร์ ออกแบบ เขียนแบบ 2 มิติ และ

Read more

  เรากำลังใช้ซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์อยู่หรือเปล่า…   เราจะรู้ได้อย่างไร และควรจะรับมืออย่างไรดี…   เชื่อว่าหลายท่านต้องเคยพบหรือเคยได้ยินปัญหาเหล่านี้ แต่อาจจะยังไม่มีแนวทาง หรือประสบการณ์ในการรับมือ และแก้ไข บทความนี้ได้รวบรวมข้อสงสัย และแนวทางการปฏิบัติว่าควรทำอย่างไร โดยรวบรวม 5 ข้อควรรู้เรื่องซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ให้เข้าใจง่ายๆ 5 ข้อควรรู้เรื่องซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 1. กระบวนการตรวจสอบซอฟต์แวร์เถื่อน

Read more

ปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงการทำงานโดยเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network หรือ Internet ดูจะเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้ว รวมถึงการใช้โปรแกรมร่วมกันผ่านระบบ Network เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็เริ่มเป็นที่นิยมในปัจจุบันและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ขอยกตัวอย่างการเก็บข้อมูลที่เป็น Database สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสนในการทำงานที่อาจจะทับซ้อนกันได้ โดยเราเรียกว่า Database Server ซึ่งเป็น Server ชนิดพิเศษ ที่มีความเร็วสูงในการเรียกใช้และปรับปรุงข้อมูล

Read more

  เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เมื่อ 20 ก่อนนี้ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังไม่ได้เพียบพร้อม สะดวกสบาย เหมือนในปัจจุบัน 2017  ซึ่งงานที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ตึกสูง อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า รวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดิน ทางด่วน สะพานแขวนและอื่นๆ อีกมาก นั้นเป็นสิ่งที่ใช้ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญขึ้นก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ “งานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

Read more

  โทษของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์…คุณกำลังกระทำผิดอยู่หรือเปล่า หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังดูซีรี่ส์ หรือดูหนังจาก DVD Copy หรือจากทางเว็บไซต์ หากซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น ซอฟต์แวร์เถื่อน หรือ Crack Version …คุณอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่กำลังละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่รู้ตัว… ความนิยมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามจากภาครัฐ ในการปราบปรามอย่างหนักแล้วก็ตาม สาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการปลอมแปลงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือแทบจะเหมือนของจริงมากขึ้น อันที่จริง ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

Read more

              ภาวะการทำงานของมนุษย์ในปัจจุบันจำเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลผลิต สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพขึ้น ถ้าหากไม่มีเทคโนโลยี ชีวิตการทำงานก็อาจจะมีการพัฒนาล่าช้า รึอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต ในปัจจุบันก็มีการแข่งขันที่สูงไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณภาพ ราคา และความรวดเร็วของการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทำให้ผู้ผลิตและบริษัทต่างๆ ต่างต้องพากันพัฒนารูปแบบการผลิตให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของตลาดให้ได้ จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ และการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิต ทำให้ทุกวันนี้เราสามารถผลิตงานที่มีความละเอียด และมีความเที่ยงตรงสูง นอกจากนี้ยังสามารถลดเวลาในการผลิตลงได้ รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตลง

Read more

       ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทางเลือกใหม่ของวงการ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด เปิดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น้องใหม่แห่งวงการก่อสร้างจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างอาคาร เบื้องหลังความสำเร็จในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้างมากว่า 30 ปี ดำเนินงานภายใต้วิสันทัศน์ “We are Professional in Construction” เราเป็นมืออาชีพในงานก่อสร้าง เรียงจากซ้ายไปขวา

Read more