My logo

Software SolidWorks Electrical มีคำสั่ง Excel Export/Import คำสั่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลโครงการนอก SolidWorks Electrical ได้ ข้อมูลจะถูกส่งออกผ่านไฟล์ Excel ซึ่งคุณสามารถแก้ไขเครื่องหมายข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลชิ้นส่วนของผู้ผลิต ฯลฯ หลังจากนั้นข้อมูลนี้จะถูกนำเข้าไปยังโครงการเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลโครงการ คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือสามารถเก็บข้อมูลต้นฉบับได้ ในการส่งออกหรือนำเข้าข้อมูลคำสั่งนี้ใช้ไฟล์ Excel ในการจัดการ ซึ่งง่ายมากต่อการแก้ไขและยังทำให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : SolidWorks Electrical      

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้