Chat with us, powered by LiveChat

รองรับการออกแบบระบบปรับอากาศในอาคารขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน มีคำสั่งในการวางหัวจ่ายลมอัตโนมัติ โดยเลือกจากไลบรารี่ที่มีเตรียมไว้ให้ และสามารถเดินท่อต่อเข้ากับหัวจ่ายได้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณขนาดท่อลม เพื่อรักษาแรงดันภายในท่อ มีคำสั่งช่วยนับจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในแบบ เพื่อถอดมาเป็นความยาว และจำนวนชิ้น สามารถถอดปริมาณออกเป็นตาราง ส่งออกให้ Excel คำนวณราคา โหลดทดลองใช้ฟรี : https://goo.gl/EkYBoh โปรโมชันราคาพิเศษ : https://goo.gl/eg1Fne ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/1hHJDe