My logo

ProtaStructure วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ เป็นเครื่องมือสำหรับวิศวกรโครงสร้างอาคาร เพื่อช่วยในงานออกแบบความแข็งแรงของอาคาร ทั้งคอนกรีตและโครงสร้างเหล็ก ซึ่งรองรับโค้ดมาตรฐานทางวิศวกรรมทั่วโลก ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ProtaStructure  1. ProtaStructure คืออะไรซอฟต์แวร์อะไร 2. ProtaStructure ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ไหม 3. ProtaStructure ใช้สเปคคอมแบบไหนในการทำงาน 4. Prota ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานให้ท่านได้อย่างไร 5. ตัวอย่างงานจริงของ ProtaStructure   ProtaStructure ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ [...]

Prota Quick Start By AppliCAD เรียนรู้การใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น  PROTA STRUCTURE ซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกรโครงสร้าง อาคาร เพื่อช่วยในงานออกแบบความแข็งแรงของอาคาร ที่เป็นทั้งคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก เพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคาร แบบ 3 มิติ โดยกำหนดมาตรฐานเหล็ก และคอนกรีตที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของอาคาร PROTA สามารถตรวจสอบสภาวะการต่างๆ ได้ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว, การเกิดพายุ ฯลฯ พร้อมสร้างรายงานการคำนวณออกมาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้งานออกแบบมีความถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แนะนำการใช้ง

Read more

My logo