Chat with us, powered by LiveChat

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญขององค์กร ที่จำเป็นจะต้องมีการเข้าถึงได้ง่ายจากหลายแผนก ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาไฟล์, การใช้งานที่ถูกเวอร์ชัน หรือสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร โดย SOLIDWORKS PDM (การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์) เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับนักออกแบบในการทำงานร่วมกัน ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการควบคุมเวอร์ชัน หรือการสูญหายของข้อมูล SOLIDWORKS PDM เป็นระบบการจัดการข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บ และจัดระเบียบข้อมูล CAD วิศวกรรม และเอกสารอื่น

Read more