My logo
กิจกรรมเพื่อสังคม แอพพลิแคด ผนึกกำลังอาสา 08 สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ให้การสนับสนุนกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งจัดและดำเนินการโดย กลุ่มอาสาพัฒนาชนบท 08 จัดกิจกรรม “31 ปี อาสา 08 – ก้าวด้วยใจ...ก้าวไปด้วยกัน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 [...]
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทใกล้เคียงให้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบความรัก ส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่าน “โครงการบริจาคโลหิต” โดยร่วมกับกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ 9 ธันวาคม 2562 โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มารับบริจาคถึงแอพพลิแคด (สำนักงานใหญ่) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เนื่องจากเล็งเห็นว่า ทุกวันนี้ความต้องการโลหิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากอุบัติเหตุหรือจากความเจ็บป่วยต่างๆ ก็ตาม การได้รับโลหิตอย่างทันท่วงที สามารถช่วยต่อชีวิตคนได้ “การบริจาคโลหิต” จึงเป็นหนึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจาก “การให้” โดยไม่ต้องการผลตอบแทน เป็นการให้ที่ไม่ต้องเสียทรัพย์สิน แต่กลับเกิดประโยชน์กับผู้คนมากมาย [...]
เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนสนับสนุนความมีจิตอาสาในพนักงาน บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งจัดและดำเนินการโดย กลุ่มอาสาพัฒนาชนบท 08 จัดกิจกรรม “30 ปีอาสา : ปลายทางที่ชุมแสง” ที่โรงเรียนบ้านดงขุย ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและสมทบทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาลขนาด 1.5 เมตร x 1.2 เมตร จำนวน 2 ห้อง โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โครงการล้อมรั้วลวดหนามโรงเรียน พร้อมทั้งมอบเครื่องสาธารณูปโภค อุปกรณ์การเรียน [...]
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้