My logo

แน่นอนว่าวงการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครไม่รู้จัก BIM เพราะถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลง และเริ่มต้นใช้ BIM เพื่อรองรับการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน    บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา เสริมทักษะให้กับนักศึกษาในการอบรมใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ProtaStructure และสามารถสร้างผลงานนำไปต่อยอดได้  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) สานต่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบ 3 มิติ โดยเฉพาะเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านงานสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การออกแบบด้วยการใช้เทคโนโลยี BIM อาทิ ซอฟต์แวร์ ArchiCAD รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้าง (ProtaStructure) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ควรปูพื้นฐานให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน [...]
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้